Hjemmeside Design når det foregår rimelig rigtigt

I min lille SEO butik bliver hjemmesider udviklet nogenlunde i følge nedenstående model. Der er to vigtige elementer i modellen som mange springer over.

1. Det første er Market Research og den er vigtig fordi det for det første er interessant, at finde ud af om der overhovedet er en målgruppe for siden. For det meste er det relevant at finde ud af om der er penge at tjene ved at lave en hjemmeside! For det andet – hvis der er penge at tjene er Market Research ganske enkelt grundlaget for at kunne løfte siden og målrette arbejdet med et strategisk design og noget strategisk SEO.

2. Det andet er Marketing. Fordi hvis man poster sin hjemmeside på nettet og stopper der, svarer det til at smide en nål i en høstak og håbe på at en eller anden sætter sig på den!

Strategisk Webdesign

 

1. Idéfasen. Her tager vi de indledende øvelser og er kreative på basis af sideejerens idé. Kunden kommer med et frø og jeg minder om at der skal jord, lys, potte, muld, næring og nogle mennesker til at beundre blomsten når den springer ud. Formålet med siden fastlægges.

2. Market Research. Her finder vi ud af om idéen holder, hvor meget den kan forventes at indbringe. Vi undersøger markedet, konkurrenterne, deres produkter og supplerende produkter der kan give synergi. Hvilke primære og sekundære behov har målgruppen? Markedsundersøgelsen er grundlaget for at kunne lave et strategisk design og ditto SEO. Uden den er det svært at præcisionsbombe målgruppen.

3. Design. Skitser, modeller, kommunikationsmåder og demo laves og reviewes. Tekster og billeder gøres klar. Annoncekampagner forberedes.

4. Programmering. Så finder vi det rette CMS hvilket vurderes udfra designkrav, strategiske mål og hvordan siden skal vedligeholdes efter launch. Den tekniske SEO føjes til. I øjeblikket vinder WordPress hver gang.

5. Siden testes for en begrænset besøgsmængde og justeringer foretages. Strategisk SEO initieres.

6. Launch.  Siden skubbes i søen – nogle gange med basuner og kanoner, andre gange med flaghejsning og honnør.

7. Marketing og Strategisk SEO er processer der løber i hele sidens levetid! Hvad sjov er der ved en side hvis målgruppen ikke ser den? Mail udsendelser, annoncekampagner, viralitet, henvisninger, social media, pressemeddelelser osv. sættes i søen

function wp_footer()